Informace o přerušení dodávky elektřiny dne 12.1.2017

Vážení,
dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

Dne Od Do Město/Obec
12.1.2017 7:30 15:00 Nová Ves – část

Bližší informace o odběrných místech dotčených tímto plánovaným přerušením dodávky elektřiny jsou k dispozici (15 dní před uvedeným termínem) na webové adrese:

http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-obce/odstavky.html

Časový rozsah plánovaného přerušení dodávky elektřiny byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o umístění tohoto oznámení na Vaši úřední desku a jeho zveřejnění způsobem v místě obvyklým. Umístění oznámení o přerušení dodávky elektřiny v příslušné oblasti nebude tímto dotčeno.
Děkujeme Vám za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a.s.

Informace o přerušení dodávky elektřiny dne 12.1.2017