Archiv autora: Obec Nová Ves

Dne 30. 9. 2016 do 3. 10. 2016 Vám bude přistaven kontejner na bioodpad

Dne 30. 9. 2016 do 3. 10. 2016 Vám bude přistaven kontejner na bioodpad.  Rozmístění kontejnerů Před Obcí u kontejnerů na tříděný odpad v dolní části. Nad Hřištěm při vjezdu u trafostanice. Nad Potokem u přečerpávací stanice. U Lesíka při vjezdu u kontejnerů na tříděný odpad. Nad Obcí při vjezdu u trafostanice. Do kontejnerů na bioodpad PATŘÍ: kompostovatelný odpad z údržby zeleně – posečená tráva a listí, dřevní štěpka, odpady … Pokračování textu Dne 30. 9. 2016 do 3. 10. 2016 Vám bude přistaven kontejner na bioodpad

Odečty vodoměrů budou probíhat od 1. 10. do 9. 10. 2016 formou samoodečtu

  Stavy hlavních a podružných vodoměrů zasílejte nejpozději do 9. 10. 2016 prostřednictvím formuláře, který naleznete zde: Samoodečet vodoměru Q3/2016   Jako alternativy lze použít nahlášení pomocí emailu na adresu: tsnovaves@seznam.cz, popř. n.ves@seznam.cz a pomocí SMS na tel. 733 645 234. Nahlášený skutečný stav bude poté použit při fakturaci.

Dne 1.10.2016 Měšický jarmark se slavnostmi vína

Měšický jarmark se slavnostmi vína 1.10. od 11:00 do 21:00 – další z oblíbených měšických jarmarků v areálu CVČ Měšice. Tentokrát s odpoledním a podvečerním programem pro děti i dospělé. Mnoho dobrot k jídlu a pití, ochutnávky vína, farmářské produkty, dětská ZOO, harmonikáři, dětské disko a jazzové melodie k poslechu i tanci.

DO KONCE ROKU 2016 POVINNÁ REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

POVINNÁ REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

Zákon 201-2012 Sb. ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

Nová povinnost pro domácnosti / provozovatele kotlů na tuhá paliva

Do konce roku 2016 mají nově domácnosti povinnost dle novely zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. realizovat u kotlů na tuhá paliva první revizi kotle (povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle). Revize musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Od ledna 2017 pak může Obecní úřad požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

Naše zavedená topenářská firma FleetCom s.r.o. s celorepublikovou působností je schopna zajistit potřebné revize u většiny značek kotlů na tuhá paliva.

Jsme proškoleni na značky těchto výrobců kotlů na tuhá paliva: Dakon, Vidadrus, Slokov Variant, Attack, Agromechanika, Benekov, Atmos, Ekoefekt, Kovarson, Opop, Ponast, Verner, Rojek a další.

Přehled cen revizí:

1 revize v obci (včetně dopravních nákladů)……………1 500 Kč bez DPH

10 revizí v obci (včetně dopravních nákladů)…………..1 200 Kč bez DPH

30 revizí v obci (včetně dopravních nákladů)…………..1 000 Kč bez DPH

Další podrobnosti naleznete na www.dumkotlu.cz

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte Obecní úřad tel. 732559400 / e-mail n.ves@seznam.cz