Archiv autora: Obec Nová Ves

Schůzka s rodiči v Mateřské škole – dne 14. 3. 2016 od 18.00 hodin

Obec Nová Ves zastoupená starostou Jiřím Melicharem, zve rodiče dětí navštěvujících MŠ Nová Ves, i rodičů, kteří uvažují o zápisu svých dětí do MŠ Nová Ves na příští školní rok (2016/2017), na schůzku do prostor Mateřské školy dne 14. 3. 2016 od 18.00 hodin Důvodem schůzky je plánované zahájení přístavby a s tím spojené nezbytné organizační problémy.