Archiv autora: Obec Nová Ves

SVOZ ODPADU V DOBĚ EPIDEMIE COVID-19

Svoz odpadu v době epidemie COVID-19

Tímto žádáme všechny občany, kteří jsou v karanténě z důvodu podezření na nákazu virem způsobujícím onemocnění COVID-19, případně občané s pozitivním nálezem na onemocnění COVID-19 v domácím léčení, aby své odpady dočasně netřídili.

Veškeré odpady z domácnosti dávejte v zavázaných pytlích (2 pevné pytle do sebe) do popelnice na komunální odpad. V ideálním případě pytle z vnějšku vydezinfikujte.
Snížíte tak riziko nákazy našich pracovníků, kteří vám pravidelně sváží odpad a i vašich spoluobčanů, kteří nosí odpady do barevných kontejnerů na tříděný odpad.

Zároveň upozorňujeme, že při svozu komunálního odpadu, bude vysypána vždy jen odpadová nádoba. Z bezpečnostních důvodů nebude vyvezen žádný odpad navíc odložený vedle popelnic. Toto opatření se týká i tříděných odpadů. Prosíme tedy, pokud jsou kontejnery plné, neodkládejte vedle nich další odpad.
Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Svoz odpadů v době epidemie Covid-19

ČESKÁ POŠTA SI VÁS DOVOLUJE INFORMOVAT O AKTUÁLNĚ PŘIJATÝCH OPATŘENÍCH O VYPLÁCENÍ DŮCHODŮ

Vážené dámy, vážení pánové,

Česká pošta v současné době každodenně reaguje na vývoj situace a na opatření vlády, naše postupy se mění podle současných potřeb Pošty a klientů. Dovoluji si Vás informovat o aktuálně přijatých opatřeních:

Vyplácení důchodů

Od pondělí 23. 3. 2020 budou důchody, které měla Česká pošta původně vyplácet na svých pobočkách ve dnech 23. a 24. 3. 2020 (cca 75 tisíc plateb za každý výplatní den), seniorům doručovány.

Prakticky to znamená, že v příštím týdnu nemusí žádný důchodce pro svůj důchod na poštu, všechny důchody se pokusí Česká pošta doručit. Pokud by se stalo, že důchodce nebude doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů. Pokus o doručení bude učiněn i u důchodů, které si důchodci nevyzvedli dnes, tj. 20. 3. 2020. Důchody, které Česká pošta doručovala na adresu důchodce, budou i nadále doručovány beze změny.

Česká pošta přijaté opatření bude průběžně vyhodnocovat, a pokud by bylo nutno přijmout další úpravy v systému výplaty důchodů, bude o tomto občany s předstihem informovat.

Doporučené zásilky

Od středy 25. 3. 2020 budou doporučené zásilky doručovány standardním způsobem, tzn. že nebudeme doporučené zásilky ukládat automaticky na pobočkách.

Otevírací doba pro seniory

Pobočky budou s platností od pondělí 23. 3. 2020 otevřeny do 9:00 pouze pro seniory.

Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích hodinách poboček, bude Česká pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu již přijatých opatření.

Přílohou zasílám seznam uzavřených poboček k dnešnímu dni. V současné době evidujeme celkem 138 uzavřených poboček. Zároveň z původně uzavřených poboček evidujeme již osm otevřených.

Byly jsme osloveni Ministerstvem zdravotnictví ČR s žádostí o součinnost v souvislosti s distribucí informací pro občany „Jak chránit sebe a své okolí“. V příloze Vám posílám leták, který by chtěli co nejvíce dostat mezi veřejnost ve formě výlepů po celé České republice, případně na webové stránky (určitě NENECHÁVAT volně položené k rozebrání).

Odkaz na informační video pro případ, že by bylo možné je umístit na webové stránky: https://www.youtube.com/watch?v=O1jeow52Fno&feature=emb_logo, odkaz na webové stránky, kde mohou občané najít aktualizované informace: www.koronavirus.mzcr.cz. Česká pošta se připojuje k výzvě Ministerstva zdravotnictví v rámci boje s koronavirem a nechám na Vašem zvážení, zda se do akce připojíte také.

Všem bych Vám chtěla moc poděkovat za pomoc při předávání těchto informací.

Aktuální uzavření pošt 20. 3. 2020

 

DNE 20. 3. 2020 DO 23. 3. 2020 VÁM BUDE PŘISTAVEN KONTEJNER NA BIOODPAD

DNE 20. 3. 2020 DO 23. 3. 2020 VÁM BUDE PŘISTAVEN KONTEJNER NA BIOODPAD Rozmístění kontejnerů Před Obcí v dolní části. Nad Hřištěm při vjezdu u trafostanice. Nad Potokem u přečerpávací stanice. U Lesíka při vjezdu u kontejnerů na tříděný odpad. Nad Obcí při vjezdu u trafostanice. Na Homoli u kontejnerů na tříděný odpad. Do kontejnerů na bioodpad PATŘÍ:  kompostovatelný odpad z údržby zeleně – posečená tráva a listí, dřevní … Pokračování textu DNE 20. 3. 2020 DO 23. 3. 2020 VÁM BUDE PŘISTAVEN KONTEJNER NA BIOODPAD

SDĚLENÍ A NABÍDKA POMOCI V NOUZI ZE STRANY OBCE ZE DNE 19.3.2020

Vážení spoluobčané, myslím si, že se již podařilo v obci Nová Ves vcelku situaci konsolidovat a byla již všemi pochopena závažnost – celou republikou se šířící – epidemie koronaviru, včetně konkrétní hrozby nákazy každého z nás, bez jakékoliv výjimky. Mnohokrát děkuji všem, kteří se chovají odpovědně a respektují zcela pokyny Vlády ČR, ostatních ústředních orgánů státní správy a obecní samosprávy … Pokračování textu SDĚLENÍ A NABÍDKA POMOCI V NOUZI ZE STRANY OBCE ZE DNE 19.3.2020

NALÉHAVÉ DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY PRODEJNY POTRAVIN V OBCI NOVÁ VES

Vážení spoluobčané, v souvislosti s vývojem situace v opatřeních pro boj s novým koronavirem, Obecní úřad Nová Ves vydává toto naléhavé doporučení pro všechny návštěvníky obchodu potravin v obci Nová Ves:               respektujte prosím pokyny obsluhy prodejny pro určení počtu nakupujících při vstupu do prodejny v jeden časový úsek;             … Pokračování textu NALÉHAVÉ DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY PRODEJNY POTRAVIN V OBCI NOVÁ VES

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU NA ROK 2020

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU NA ROK 2020 Svoz bioodpadu se provádí 1x za 14 dní, každý sudý čtvrtek První den svozu – Duben – 2.4.2020 – 16.4.2020 – 30.4.2020 Květen – 14.5.2020 – 28.5.2020 Červen – 11.6.2020 – 25.6.2020 Červenec – 9.7.2020 – 23.7.2020 Srpen – 6.8.2020 – 20.8.2020 Září – 3.9.2020 – 17.9.2020 Říjen – … Pokračování textu HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU NA ROK 2020

OMEZENÍ PRACOVNÍ DOBY POŠTY PARTNER MRATÍN

INFORMACE PRO OBČANY Pošta Partner v Mratíně bude mít počínaje úterkem 17.3.2020 otevírací hodiny v pracovních dnech v rozmezí pouze 9:00 až 12:00 hod. až do odvolání. Důvodem je současný stav ochrany před šířením koronaviru. Pošta Partner nemá totiž odpovídající sklo oddělující pracovnici od zákazníků, a aby se úplně nezavřela, tak se domluvil nouzový režim s omezením provozu. Pondělí        09:00 – … Pokračování textu OMEZENÍ PRACOVNÍ DOBY POŠTY PARTNER MRATÍN

SDĚLENÍ A NABÍDKA POMOCI V NOUZI ZE STRANY OBCE ZE DNE 16.3.2020

Vážení spoluobčané, vláda České republiky s účinností od dnešního dne 0:00 hod do úterý 24.3.2020 06:00 hod. vyhlásila zákaz volného pohybu osob na území celého státu. Podrobnosti a vývoj událostí lze sledovat ve veřejných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím internetu. Dovoluji si požádat občany obce, aby se řídili vyhlašovanými pokyny ze strany ústředních orgánů státní správy a neporušovali je. Smyslem těchto … Pokračování textu SDĚLENÍ A NABÍDKA POMOCI V NOUZI ZE STRANY OBCE ZE DNE 16.3.2020