UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY NOVÉ VSI

OBECNÍ ÚŘAD NOVÁ VES UPOZORŇUJE NAŠE OBČANY, ABY NEVYVÁŽELI SVOU NAKOPANOU ZEMINU, DRNY NEBO TRÁVU DO STROUHY PODÉL KOMUNIKACE NA MĚŠICE, POD SANKCÍ POKUTY, ČI ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ.

JIŘÍ MELICHAR – STAROSTA