Výpočet pro daň z nemovitosti

  • Orná půda,zahrady m2 x 9.19 x 0.75%
  • zastavěná plocha m2x2x2
  • patro m2 x 2.75 x 2

Ukázka výpočtu parcely cca 800 m2.

orná půda 700m2 x 9.19 x 0.75 % = 48.2475 zaokrouhluje se nahoru= 50Kč, zastavěná půda 100m2 x 2 x 2 = 400 Kč, patro 100m2 x 2.75 x 2 = 550 Kč . celkem sečíst 1000 Kč. Výměru najdete na výpisu z KN. Kód obce také.