Výpočet pro daň z nemovitosti 2014

  • Orná půda,zahrady m2 x 9.19 x 0.75%
  • zastavěná plocha m2 x 2 x 2
  • patro m2 x 2.75 x 2

Ukázka výpočtu parcely cca 800 m2.

  • orná půda 700m2 x 9.19 x 0.75 % = 48.2475 zaokrouhluje se nahoru= 50Kč
  • zastavěná půda 100m2 x 2 x 2 = 400 Kč
  • patro 100m2 x 2.75 x 2 = 550 Kč
  • celkem sečíst 1000 Kč.

Výměru najdete na výpisu z KN. Kód obce také.