Veřejná vyhláška (12.12.2007)

Věc: výzva k uplatnění práv účastníků řízení ve věci zrušení trvalého pobytu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Obecní úřad Nová Ves projednává žádost pana Ondřeje Cihelky o zrušení trvalého pobytu paní Jany Kirchmannové, Jany Tlučhořové a Karla Tlučhoře na adrese Nová Ves 33, 250 63 Mratín, jehož majitelem předmětné nemovitosti je výše jmenovaný pan Ondřej Cihelka.
Vzhledem k tomu, že účastníkům řízení se nedaří adresně doručovat poštu, doručujeme ji způsobem uvedeným v §25 zákona č. 500/2004 Sb.,o správním řízení a oznamujeme, že na OÚ v Nové Vsi je uložena zásilka, kterou si výše jmenovaní mohou vyzvednout do 5-ti dnů od data uveřejnění této vyhlášky.
V Nové Vsi dne 12.12.2007