Archiv autora: Obecní zastupitelstvo

Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2003

Zastupitelstvo obce Nová Ves: I. bere na vědomí: Zastupitelstvo obce Nová Ves: I. bere na vědomí: 1. Informaci starosty o průběhu řízení k vydání kolaudačního rozhodnutí na již vybudovanou kanalizaci a čistírnu odpadních vod a průběhu řízení o vydání stavebního povolení na vybudování zbývajícího kanalizačního řádu. 2. Informaci o průběhu řízení k podáné stížnosti o vyřešení havarijního stavu místní vodní plochy (rybník) na … Pokračování textu Usnesení zastupitelstva obce č. 6/2003

Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2002

Zastupitelstvo obce Nová Ves: I.souhlasí: Zastupitelstvo obce Nová Ves: I.souhlasí: 1. S uzavřením kupní smlouvy s panem Geršlem ohledně prodeje obecního pozemku parc. číslo 99/1 a 99/2 v katastrálním území obce. Zákonné podmínky pro prodej tohoto majetku byly splněny. O tomto prodeji rozhodlo ZO po dohodě s panem Geršlem, neboť tento pozemek již řadu let užívá a je z části zastavěn nemovitostmi pana Geršla. … Pokračování textu Usnesení zastupitelstva obce č. 2/2002

O místních poplatcích č. 1/2002 (27. 12. 2002)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NOVÁ VES č. 1/2002 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Nové Vsi se usneslo dne 13. 1. 2003 dle zákona č. 367/1990 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku. ODDÍL I Základní ustanovení Článek 1 OBECNÍ ÚŘAD V NOVÉ VSI VYBÍRÁ TYTO POPLATKY: … Pokračování textu O místních poplatcích č. 1/2002 (27. 12. 2002)

O odpadech a stavební suti č. 1/2000 (1. 10. 2000)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NOVÁ VES č.1/2000 o nakládání s komunálním odpadem a se stavební sutí. Obecní zastupitelstvo obce Nová Ves se usneslo podle § 36,odst.1,písm.f zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů dne 7.1.1998 Sb. o odpadech tuto obecně závaznou vyhlášku : Čl. 1 Závaznost vyhlášky 1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavební sutí … Pokračování textu O odpadech a stavební suti č. 1/2000 (1. 10. 2000)