Z DŮVODU ZŘEJMÉHO NEPOCHOPENÍ PŘEDCHOZÍHO SDĚLENÍ, VÁS TÍMTO ZNOVU DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME

Z DŮVODU ZŘEJMÉHO NEPOCHOPENÍ PŘEDCHOZÍHO SDĚLENÍ, VÁS TÍMTO ZNOVU DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME. 

POZOR!!! 

Dovolujeme si Vás upozornit, že dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, NESMÍ být potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně přípojky a na ně napojené vnitřní rozvody vody propojeny s vodovodním potrubím z jiného zdroje (např. studnami, vrty, lokálními zdroji vody atp.). 

Při propojení přípojky z veřejného vodovodu s potrubím přivádějícím vodu z jiného zdroje, může dojít ke kontaminaci pitné vody ve veřejném vodovodu a Vy tímto můžete způsobit obecné ohrožení! Kromě tohoto trestného činu se dopouštíte i přestupku, za nějž může být uložena pokuta až do výše 100.000 Kč.

Nepodceňujte závažnost tohoto problému!

 

Zaměstnanci Technických služeb procházejí každý dům v obci a provádějí kontrolu technického propojení vodovodního zařízení.