Veřejná schůze zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané,

dne 29.5.2017 v 18.00 hodin se koná v restauraci „U Šulců“ veřejná schůze zastupitelstva obce Nová Ves.

Na programu schůze bude především projednávány informace týkající se nového vodovodu ze Zlonína.