V neděli dne 3.9.2017 se bude konat mše svatá u kapličky sv. Petra a Pavla od 11.30 hod.

Vážení spoluobčané,

dáváme na vědomí, že při příležitosti

posvícení bude sloužena v obci u místní kapličky

mše svatá

v neděli dne 3.9.2017 v 11.30 hodin