Odečty vodoměrů budou probíhat od 2. 4. do 9. 4. 2017 formou samoodečtu

Stavy hlavních a podružných vodoměrů zasílejte nejpozději do 9. 4. 2017 prostřednictvím formuláře, který naleznete zde:

Samoodečty vodoměrů Q1/2017
Jako alternativy lze použít nahlášení pomocí emailu na adresu: tsnovaves@seznam.cz, popř. n.ves@seznam.cz a pomocí SMS na tel. 733 645 234.
Nahlášený skutečný stav bude poté použit při fakturaci.