Odečty vodoměrů budou probíhat od 1. 7. do 9. 7. 2017 formou samoodečtu

Stavy hlavních a podružných vodoměrů zasílejte nejpozději do 9. 7. 2017 prostřednictvím formuláře, který naleznete zde:

Samoodečty vodoměrů Q2/2017

Stavy hlavních a podružných vodoměrů zasílejte nejpozději do 9. 7. 2017.

Jako alternativy lze použít nahlášení pomocí emailu na adresu: tsnovaves@seznam.cz , popř. n.ves@seznam.cz a pomocí SMS na tel. 733 645 234.

 Nahlášený skutečný stav bude poté použit při fakturaci.