OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK – Dne 30.5.2017 od 19.00 hod. u OÚ proběhne povinné očkování psů a koček

Dne 30.5.2017 od 19.00 hod. u Obecního Úřadu proběhne povinné očkování psů a koček proti vzteklině, psince a parvoviróze.

Nezapomeňte očkovací průkazy.

Případné dotazy zodpoví: MVDr. Sedláčková – tel. 606904360