OBEC MĚŠICE – ZÁMĚR PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Záměr na pronájem Centra volného času

Měšice záměr CVČ příloha 1

Měšice záměr CVČ příloha 2

Měšice záměr CVČ příloha 3

Měšice záměr CVČ příloha 4