Kominík – zprávy o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Vážení spoluobčané, vystavené zprávy o provedení kontroly a čištění spalinové cesty si vyzvedněte na Obecním Úřadě.