Kominík – kontroly a čištění spalinových cest a komínů

Revize, kontroly a čištění spalinových cest a komínů – podzim 2017

 Firma Kros nabízí provedení kontroly spalinových cest a komínů v termínu 29.8.2017 – 2.9.2017.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte Obecní úřad v Nové Vsi do 25.8.2017. Hromadná objednávka bude firmě odeslána dne 26.8.2017

Obecní úřad Ladislava Naušová