INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

   dne: 06.09.2017 od 07:30 hod. do 11:30 hod. v lokalitě: 

Nová Ves, Na Homoli 462

  dne: 08.09.2017 od 07:30 hod. do 11:30 hod. v lokalitě:

Nová Ves, Na Homoli 462

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín

e-mail: odstavky.stred@cezdistribuce.cz

www.cezdistribuce.cz

kontaktní linka 800 850 860