DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ VŠEM OBČANŮM OBCE NOVÁ VES NA PROVÁDĚNÍ SANACE VODOVODNÍHO ŘADU CHLÓREM DNE 21.7.2017

V pátek dne 21.7.2017 proběhne od ranních hodin na celém území obce Nová Ves sanace vodovodního řadu chlórem, řízenými dávkami v hodnotách, které mírně překročí maximální hodnotu doporučenou pro pití.

Přestože se nebude jednat o hodnoty, které by mohly poškodit lidské zdraví, upozorňuje provozovatel vodovodního řadu Technické služby Nová Ves s.r.o., z opatrnosti, že i nadále, v nezměněné míře a rozsahu platí až do odvolání Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Středočeského Kraje se sídlem v Praze ze dne 11.7.2017   Sp. zn. S – KHSSC 38645/2017, Č.j.: KHSSC 38645/2017,
kterým se Společnosti Technické služby Nová Ves, s.r.o. se sídlem na adrese Nová Ves 12, 250 63 Mratín, IČO 291 35 265, jako provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Nová Ves

 z a k a z u j e

používání nejakostní pitné vody dodávané vodovodem k pití, pro přípravu jídel a nápojů, mytí předmětů přicházejících do styku s potravinami, dále k mytí osob a pro osobní hygienu a to ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí, tedy od 11.7.2017.

—————————————————————————————-

Doporučení postupu občanům pro odkalení vlastních vodovodních přípojek a vnitřního zařízení dne 21.7.2017 :

  • veškeré uzávěry vody v domácnosti ( “ kohoutky “ ) otevřít a zajistit tak volné protečení chlórem ošetřené vody do všech “ kohoutků “, dokud z vytékající vody nebude čichem zjistitelná přítomnost chlóru
  • po dobu podle vlastního uvážení nechat volně takto ošetřenou vodu protékat, aby se s jistotou odstranily případné pozůstatky kontaminace ve vlastních zařízeních
  • provést očistu perlátorů a dalších zařízení, která mohla s případně kontaminovanou vodou přijít do styku.
  • Odpouštět v následných hodinách vodu z vlastních zařízení tak, až nebude čichem zjistitelná výrazná přítomnost chlóru

 

Důvody, termín provádění sanace a další podrobnosti lze nalézt na webových stránkách obce a Technických služeb Nová ves s.r.o., případně na vývěskách. Všem občanům děkujeme za pochopení, dosud projevenou vstřícnost, trpělivost i poskytnutou pomoc.

V Nové Vsi dne 20.7. 2017 Obecní úřad Nová Ves