Archiv autora: Obec Nová Ves

INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:    dne: 06.09.2017 od 07:30 hod. do 11:30 hod. v lokalitě:  Nová Ves, Na Homoli 462   dne: 08.09.2017 od 07:30 … Pokračování textu INFORMACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Sdělení Technických služeb Nová Ves s.r.o.

Technické služby Nová Ves, s.r.o., se sídlem na adrese Nová Ves 12, 250 63 Mratín, IČO 291 35 265, jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Nová Ves „POVOLUJE“ používání pitné vody dodávané vodovodem k pití, pro přípravu jídel a nápojů, mytí předmětů přicházejících do styku s potravinami, dále k mytí osob a pro osobní hygienu.

Dne 4. 8. 2017 do 7. 8. 2017 Vám bude přistaven kontejner na bioodpad

Rozmístění kontejnerů Před Obcí u kontejnerů na tříděný odpad v dolní části. Nad Hřištěm při vjezdu u trafostanice. Nad Potokem u přečerpávací stanice. U Lesíka při vjezdu u kontejnerů na tříděný odpad. Nad Obcí při vjezdu u trafostanice. Do kontejnerů na bioodpad PATŘÍ: kompostovatelný odpad z údržby zeleně – posečená tráva a listí, dřevní štěpka, odpady ze záhonů, spadané ovoce. Do kontejnerů na bioodpad NEPATŘÍ: použité … Pokračování textu Dne 4. 8. 2017 do 7. 8. 2017 Vám bude přistaven kontejner na bioodpad