Archiv autora: Obec Nová Ves

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Ředitelka Mateřské školy Nová Ves, Praha-východ, Nad Hřištěm 200, 250 63 Nová Ves, v souladu s ustanoveními § 34, § 165 odst. 2), písm. b) zákona č. 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500 /2004 Sb., s právní … Pokračování textu Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

NAŘÍZENÍ OBCE NOVÁ VES

Povinnost trvalého označování psů (ukládá obecně závazná vyhláška obce). Majitel má povinnost trvale označit psa, což usnadní jeho identifikaci a rychlé vyhledání vlastníka psa. V poslední době se rozšířil jev – pobíhání toulajících se psů v obci. Věřte, že obci tato skutečnost, přináší značnou finanční zátěž a je tedy zřejmé, že pokud se stav nezmění k lepšímu, obec přijme … Pokračování textu NAŘÍZENÍ OBCE NOVÁ VES

POZOR! PROBĚHNE DERATIZACE POTKANŮ U LOKALITY NAD OBCÍ

V příštích 14 dnech proběhne v obci  Nová Ves deratizace na parcele 43/10 proti přemnožení potkanů a krys. Upozorňujeme majitele psů, koček, či jiných doma chovaných zvířat, kteří bydlí v lokalitě Nad Obcí, aby tyto zvířata v této době nevypouštěli volně mimo svoje pozemky. V případě, že tato deratizace a úklid nepomůže, přistoupí obec k deratizaci i v lokalitě Nad Obcí.    Jiří Melichar starosta  Obecní … Pokračování textu POZOR! PROBĚHNE DERATIZACE POTKANŮ U LOKALITY NAD OBCÍ

DNE 18. 5. 2018 DO 20. 5. 2018 VÁM BUDE PŘISTAVEN KONTEJNER NA BIOODPAD

DNE 18. 5. 2018 DO 20. 5. 2018 VÁM BUDE PŘISTAVEN KONTEJNER NA BIOODPAD Rozmístění kontejnerů Před Obcí u kontejnerů na tříděný odpad v dolní části. Nad Hřištěm při vjezdu u trafostanice. Nad Potokem u přečerpávací stanice. U Lesíka při vjezdu u kontejnerů na tříděný odpad. Nad Obcí při vjezdu u trafostanice. Do kontejnerů na bioodpad PATŘÍ: kompostovatelný odpad z údržby zeleně – posečená tráva a listí, dřevní štěpka, odpady … Pokračování textu DNE 18. 5. 2018 DO 20. 5. 2018 VÁM BUDE PŘISTAVEN KONTEJNER NA BIOODPAD