Archiv autora: Obec Nová Ves

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ VŠEM OBČANŮM OBCE NOVÁ VES NA PROVÁDĚNÍ SANACE VODOVODNÍHO ŘADU CHLÓREM DNE 21.7.2017

V pátek dne 21.7.2017 proběhne od ranních hodin na celém území obce Nová Ves sanace vodovodního řadu chlórem, řízenými dávkami v hodnotách, které mírně překročí maximální hodnotu doporučenou pro pití. Přestože se nebude jednat o hodnoty, které by mohly poškodit lidské zdraví, upozorňuje provozovatel vodovodního řadu Technické služby Nová Ves s.r.o., z opatrnosti, že i nadále, v nezměněné míře a rozsahu … Pokračování textu DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ VŠEM OBČANŮM OBCE NOVÁ VES NA PROVÁDĚNÍ SANACE VODOVODNÍHO ŘADU CHLÓREM DNE 21.7.2017

Vážený odběrateli, používáte ve Vaší domácnosti výhradně vodu z veřejného vodovodu?? Máte k dispozici i vlastní zdroj vody – studnu?

POZOR!!!  Dovolujeme si Vás upozornit, že dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, NESMÍ být potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně přípojky a na ně napojené vnitřní rozvody vody propojeny s vodovodním potrubím z jiného zdroje (např. studnami, vrty, lokálními zdroji vody atp.).   Při propojení přípojky z veřejného vodovodu s potrubím přivádějícím vodu z jiného zdroje, může … Pokračování textu Vážený odběrateli, používáte ve Vaší domácnosti výhradně vodu z veřejného vodovodu?? Máte k dispozici i vlastní zdroj vody – studnu?

Důležité sdělení Technických služeb Nová Ves s.r.o.

Dne 11.7.2017 vydala a doručila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze Pod Sp. Zn. S – KHSSC 38645/2017, Čj. : KHSSC 38645/2017 Rozhodnutí, na základě kterého se z a k a z u j e používání nejakostní pitné vody dodávané vodovodem k pití, pro přípravu jídel a nápojů, mytí předmětů přicházejících do styku s potravinami, dále k mytí osob a pro osobní … Pokračování textu Důležité sdělení Technických služeb Nová Ves s.r.o.

Dne 7. 7. 2017 do 10. 7. 2017 Vám bude přistaven kontejner na bioodpad

  Rozmístění kontejnerů Před Obcí u kontejnerů na tříděný odpad v dolní části. Nad Hřištěm při vjezdu u trafostanice. Nad Potokem u přečerpávací stanice. U Lesíka při vjezdu u kontejnerů na tříděný odpad. Nad Obcí při vjezdu u trafostanice. Do kontejnerů na bioodpad PATŘÍ: kompostovatelný odpad z údržby zeleně – posečená tráva a listí, dřevní štěpka, odpady ze záhonů, spadané ovoce. Do kontejnerů na bioodpad NEPATŘÍ: … Pokračování textu Dne 7. 7. 2017 do 10. 7. 2017 Vám bude přistaven kontejner na bioodpad