AKTUALIZACE O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne: 06.09.2017 od: 07:30 hod. do: 11:30 hod. v lokalitě :       

Nová Ves – Nová Ves

Nová Ves – Na Homoli 462

Nová Ves – Nad Potokem 

Nová Ves – Před Obcí

Dne 8.9.2017 odstávka není evidována

  Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín

e-mail: odstavky.stred@cezdistribuce.cz

www.cezdistribuce.cz

kontaktní linka 800 850 860