DO KONCE ROKU 2016 POVINNÁ REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

POVINNÁ REVIZE KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA

Zákon 201-2012 Sb. ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

Nová povinnost pro domácnosti / provozovatele kotlů na tuhá paliva

Do konce roku 2016 mají nově domácnosti povinnost dle novely zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. realizovat u kotlů na tuhá paliva první revizi kotle (povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle). Revize musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Od ledna 2017 pak může Obecní úřad požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

Naše zavedená topenářská firma FleetCom s.r.o. s celorepublikovou působností je schopna zajistit potřebné revize u většiny značek kotlů na tuhá paliva.

Jsme proškoleni na značky těchto výrobců kotlů na tuhá paliva: Dakon, Vidadrus, Slokov Variant, Attack, Agromechanika, Benekov, Atmos, Ekoefekt, Kovarson, Opop, Ponast, Verner, Rojek a další.

Přehled cen revizí:

1 revize v obci (včetně dopravních nákladů)……………1 500 Kč bez DPH

10 revizí v obci (včetně dopravních nákladů)…………..1 200 Kč bez DPH

30 revizí v obci (včetně dopravních nákladů)…………..1 000 Kč bez DPH

Další podrobnosti naleznete na www.dumkotlu.cz

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte Obecní úřad tel. 732559400 / e-mail n.ves@seznam.cz

Aktuální informace z obce Nová Ves – Praha-východ

© 2015 Nová Ves